Bangalore +91 80 4040 9940
Mumbai +91 22 2831 1426 / 39
Ahmedabad +91 79 6617 4046 / 47
Chennai +91 73058 74973
Hyderabad +91 40 2331 0131
Kolkata +91 98301 96968
New Delhi +91 11 2341 2232
Common Ph 1-860-425-2742
qr code sms

Expert Session - Registration
Session TopicSession ByDateSelect
Security Analysis & Portfolio Management Modern Portfolio Theory, Separation Theorem
Prof. Sethu Gururajan 16 Nov 2019